Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
05-03-2013
Przystań dla wodniaków – polsko – niemiecka współpraca na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Odrze.

 

Głównym działaniem w ramach projektu jest stworzenie wspólnej polsko – niemieckiej koncepcji rozbudowy infrastruktury rzecznej na Odrze od Bytomia Odrzańskiego
do Kostrzyna nad Odrą.

W koncepcji zawarte zostały między innymi potencjalne lokalizacje przystani rzecznych,
ich dostępność komunikacyjna, turystyczna i usługowa.

Stworzony dokument posłuży nadodrzańskim samorządom oraz innym podmiotom
do wydobywania potencjału turystycznego Odry.

 

Dnia 19.12.2012 r., w Sulechowie oraz w Nowej Soli odbyły się oficjalne prezentacje koncepcji. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele organizacji turystycznych oraz nadodrzańskich samorządów terytorialnych z obszaru wsparcia Programu Operacyjnego Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

 

Powstałą koncepcję, w języku polskim lub niemieckim, można pobrać ze stron internetowych www.powiat-nowosolski.pl, www.turystyka.powiat-nowosolski.pl oraz www.odra2014.pl.

KONCEPCJA PRZYSTANI RZECZNYCH NA ODRZE

Przystanie1

Przystanie2

Zabytki i atrakcje 1

Zabytki i atrakcje 2