Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
Nasz Projekt laureatem prestiżowego konkursu MORO

Nasz Projekt w dniu 8 listopada 2011 roku został laureatem konkursu MORO. MORO jest skrótem nazwy „Modellvorhaben der Raumordunng” czyli „Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej“. Konkurs ten organizowany został przez Federalne Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast (BMVBS) Republiki Federalnej Niemiec wraz z Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie nagród odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Berlinie.

Celem konkursu MORO była identyfikacja i wsparcie merytoryczne wspólnych, obiecujących praktycznych przykładów spójnego rozwoju pogranicza. W ramach konkursu wybrane zostały projekty rozwiązań konkretnych problemów przestrzennych, które dzięki swej uniwersalności i szerokiemu oddziaływaniu będą mogły służyć za wzór do działań na pograniczu – również w innych dziedzinach.

Do konkursu zgłoszonych zostało 50 projektów.
Złożone dokumenty zostały przeanalizowane przez biuro konkursowe i podane członkom jury do oceny. Dn. 28 września 2011 r. jury, w trakcie obrad w Słubicach, wyłoniło sześciu laureatów konkursu. Lista wygranych projektów jest dostępna w poniższym załączniku.

Mottem naszego projektu jest „Odra osią rozwoju turystycznego i gospodarczego obszaru województwa lubuskiego i Brandenburgii”. Na uroczystość w dniu 8 listopada przybyli wszyscy partnerzy Projektu. Nagrodę w imieniu wszystkich odebrali Wadim Tyszkiewicz i Thomas Kuhn. Nagrodą jest suma 5000 euro, która zostanie przeznaczona na dalszą promocję projektu.

O tym jak bardzo cieszymy się z nagrody świadczą poniższe zdjęcia.