Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Sposób realizacji

Sposób realizacji działań projektowych i podejmowanie decyzji jest suwerenne i demokratyczne, zapewniające jawność, przejrzystość i wskazujące na kompetencyjność poszczególnych struktur angażujących wszystkich partnerów projektu. Pod nadzorem Lidera – Miasta Nowa Sól funkcjonują: Komitet Sterujący (8 spotkań prezydentów,  burmistrzów, wójtów gmin partnerskich), dwa zespoły: Zespoły ds. obsługi projektu oraz Zespół ds. działań promocyjno- marketingowych (łącznie 36 spotkań). Narzędziem umożliwiającym solidarną współpracę są: spotkania, eventy, konferencje.

Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i promocyjnych skupia Zespól Beneficjenta Wiodącego ( skrót ZBW) oraz zewnętrzna firma koordynująca  pracę zespołów Bollmann & Partner Frankfurt Oder Poznań.

 

Projekt będzie realizowany przez polskich i niemieckich jego partnerów poprzez wspólną:

 

  • koordynację działań objętych projektem,
  • regularne kwartalne spotkania ukierunkowane na stałe sprawozdawstwo z realizacji projektu przez Beneficjenta Wiodącego,
  • organizację polsko-niemieckich konferencji co najmniej dwa razy w roku – dotyczących między innymi rozwoju usług turystycznych (okołoportowych).

 

W ramach wspólnej realizacji projektu, polscy i niemieccy partnerzy zaplanowali następujące spotkania i konferencje:

 

  • 36 spotkań zespołów roboczych,
  • 8 spotkań komitetów sterujących grup roboczych,
  • 1 spotkanie marketingowe otwarte – kick-off-event,
  • 1 spotkanie zamknięte – closing event,
  • 4 konferencje tematyczne,
  • konferencję otwierającą i zamykająca projekt.