Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Zakres działań

Działania infrastrukturalne: przebudowa portów w 4 miejscowościach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Cigacice, Frankfurt nad Odrą,  dostawa 2 statków turystycznych przeznaczonych do żeglugi na Odrze na odcinku Bytom Odrzański – Kostrzyn nad Odrą;

Działania miękkie – działania promocyjno- marketingowe na rzecz stworzenia spójnego pakietu promującego dorzecze Odry.

Etap 1 - II kwartał 2010 – III kwartał 2012

Rozbudowa infrastruktury wodno - turystycznej w Nowej Soli;

Etap 2 - III kwartał 2011 – I kwartał 2012

Rozbudowa infrastruktury wodno - turystycznej w Bytomiu Odrzańskim;

Etap 3 - III kwartał 2011 – IV kwartał 2011

Rozbudowa infrastruktury wodno - turystycznej w Cigacicach (Gmina Sulechów);

Etap 4 - II kwartał  2011-  II. kwartał 2014

Rozbudowa infrastruktury portowej łącznie z obiektami obsługi turystów we Frankfurcie n. Odrą turystów we Frankfurcie n. Odrą;

Etap 5 -II kwartał 2012 - IV kwartał 2013

Wykonanie dwóch statków wycieczkowych Laguna i Zefir wraz z wyborem operatorów statków;- Wykonawca: Stocznia Kędzierzyn Koźle oraz Stocznia Januszkowice

Etap 6 - II kwartał 2011– IV kwartał 2013

Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi oraz wykonywaniem statków;

Etap 7 - I kwartał 2010 – II kwartał 2014

Koordynacja projektu - organizacja i przeprowadzenie 4 konferencji, 8 Komitetów Sterujących, 36 spotkań Zespołów: Zespoły ds. obsługi projektu oraz Zespół ds. działań promocyjno- marketingowych, 2 eventów ;

Etap 8 - I kwartał 2010 – II kwartał 2014

Działania promocyjno marketingowe – min. opracowanie loga projektu, strona internetowa,  wydanie przewodników dla turystów – 3 tys szt., map dla wodniaków – 5 tys. szt., albumów o przyrodzie Odry- 3 tys. szt., 1 film, 10 spotów wraz z emisją w TVP 3 Gorzów Wlkp. i RBB;

Etap 9 – I kwartał 2010 – II kwartał 2014

Rozliczenie projektu

 


Rezultaty projektu:

 

Zbudowana /zmodernizowana infrastruktura w celu rozwoju turystyki

4 zmodernizowane porty: w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Cigacicach oraz Frankfurt (Oder).Liczba wspólnych/nowych produktów turystycznych:Statki o długości

L – ok 25,00 m

B- 6,09 m

Liczba miejsc na statku – 92Dwujęzyczny pakiet promocyjny zwierający m. in.-dwujęzyczny przewodnik dla turystów wodnych

- wykonanie dwujęzycznych tablic informacyjnych i pamiątkowych w portach  i na statkach 

- mapy

- wykonanie albumów

-spoty

- papieru firmowy

- butelki korespondencyjne

- teczki

- torby promocyjne

- baner

- film promocyjny
Galeria zdjęć