Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Klub Żeglarski Delfin
Głosów 1 - 100%

Z.K.Ż.,, Delfin" powstał w 1968r. z inicjatywy kostrzyńskich wodniaków i dzięki pomocy ówczesnych Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. Przystań Z.K.Ż. „ Delfin" budowana była systemem gospodarczym.Pomoc KZP polegała na tym, że na etacie zakładu był gospodarz przystani, który wraz z członkami klubu był wykonawcą obiektu tj. hangarów, świetlicy, domku mieszkalnego, nabrzeży itp. Materiały dostarczały KZP, budową kierował Zarząd Klubu.Właścicielem gruntu i nieruchomości były KZP, płaciły podatki, ponosiły koszty energii elektrycznej i wody, kupiły sprzęt pływający.Klub od początku swego istnienia nastawiony był na turystykę żeglarską i kajakową. Od dziesięciu lat właścicielem klubu jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. Etat gospodarza przystani został zlikwidowany. Środki na opłaty za energię elektryczną., wodę, wywóz śmieci, remonty budynków i sprzętu pływającego klub musi zdobywać sam. Wszystkie funkcje w klubie wykonywane są społecznie. Infrastruktura przystani reprezentuje średni standard ( brak natrysków), położenie ładne, natomiast sprzęt pływający jest wyeksploatowany i pochodzi sprzed 30 lat. Zdaniem fachowców przystań byłaby dobrym miejscem do uprawiania wioślarstwa i kajakarstwa wyczynowego.  Przed trzema laty Zarząd Arctic Paper podjął decyzję o wyburzeniu budynku tawerny klubowej i postawienie w jej miejsce sali szkoleniowo-bankietowej o wysokim standardzie. Niestety gdy budynek tawerny przygotowano do wyburzenia (demontaż instalacji) Zarząd Arctic Paper wycofał się z w.w. inicjatywy a klub pozbawiony został dochodów z wypożyczania tawerny na imprezy. Mimo tej mizerii do czasu wybudowania nabrzeża miejskiego przyjmowaliśmy gościnnie i nieodpłatnie wszystkie spływy i flisy. Od indywidualnych turystów wodniaków pobieraliśmy symboliczne opłaty. Czasy świetności klubu minęły -budowano jednostki pływające typu „ Zośka", „ Rambler" , „ Mrówka" , organizowano szkolenia i rejsy na Jeziorze Dąbie, Sławskie i Gopło. Od kilku lat w działalności Klubu panuje zastój. Nie doszło do odbycia w terminie walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego z powodu braku odpowiednich kandydatów do pracy w Zarządzie i innych przyczyn. Do końca tego roku dojdzie na pewno do zwołania walnego zebrania. Zarząd klubu jest w kontakcie z Krajowym Rejestrem Sądowym w Zielonej Górze w sprawie odnowienia rejestracji i zmiany nazwy Klubu. Od roku Arctic Paper Kostrzyn S.A. oddał klubowi przystań w nieodpłatną dzierżawę z okresem wypowiedzenia wynoszącym pół roku. Podatki płaci Arctic Paper. Od ubiegłego roku działa w Klubie grupa ludzi która chce działać. Wyremontowali kajaki, które wypożyczali w czasie miejskich festynów. W sierpniu ubiegłego roku grupa ta zorganizowała okazałą imprezę rekreacyjno-sportową z udziałem gorzowskich kajakarzy. Odbył się konkurs „ Pływanie na byle czym" i pokazy ratownictwa wodnego. Członkowie klubu z tej grupy założyli drużynę ratownictwa wodnego i wyremontowali łódź służącą do tego celu. Również „starzy" członkowie zadziałali, dokończyli budowę nabrzeża, odnowili elewację hangaru, zadbali o zieleń. Kostrzyn w przyszłości będzie na pewno licznie odwiedzany przez turystów wodniaków ponieważ przez nasze wody (Warta i Odra) prowadzi droga dla jachtów ze śródlądzia na akweny wodne Niemiec, Holandii, Francji. Pojawią się również jachty      i kajaki zagraniczne które płyną dalej w głąb Polski.

www.klubdelfin.pl