Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Projekt Odra dla turystów 2014

Info ogólne

Pełny tytuł projektu:  „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” - dofinansowany zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego z dnia 9 marca 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska ( Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013.

Beneficjent Wiodący - Gmina Nowa Sól - Miasto

Rozpoczęcie projektu - marzec 2010

Zakończenie projektu - czerwiec 2014

Wartość calkowita projektu - 7 337 362,80  EUR

Kwota dofinansowania - 5 657 296, 90 Euro

Odbiorcami projektu są turyści polscy, niemieccy oraz zapaleni wodniacy.


Realizacja projektu, poprzez zaangażowanie polskich i niemieckich partnerów we współpracę na następujących czterech jej płaszczyznach:

 

  • wspólne przygotowanie projektu,
  • wspólny personel,
  • wspólna realizacja, oraz
  • wspólne finansowanie,

 

ma charakter transgraniczny Dzięki ścisłej ich współpracy, projekt pozytywnie wpłynie na wymiar budowania integracji transgranicznej pomiędzy nimi, a także pomiędzy reprezentowanymi przez nich narodami po obu stronach Odry, tak w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym. Przyczyni się tym samym do odejścia od tradycyjnego pojęcia „granicy”, jako końca własnego terytorium i początku obszaru „obcego”, a w zamian za to wprowadzi, poprzez stworzenie warunków do stałej współpracy, pojęcie „granicy”, jako obszaru administracyjnego, w którym społeczności lokalne mogą ze sobą kooperować i koncentrują się na rozwiązywaniu problemów występujących we wszystkich częściach tego obszaru.Tak wyglądał projekt jeszcze w marcu 2010r.

Galeria zdjęć