Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Regaty Smoczych Łodzi w Nowej Soli

Regaty Smoczych Łodzi w Nowej Soli po raz pierwszy odbyły się w 2007 roku i od tamtej pory na stałe wpisały się do kalendarza nowosolskich imprez.  Na „Solanie”
i „Warzelniku”, bo tak ochrzczono nowosolskie łodzie ozdobione smoczą głową
i ogonem, startują 20-osobowe osady oraz sternik i bębniarz. Wyścigi Smoczych Łodzi stały się popularną dyscypliną sportową, najbardziej lubianą przez  szkoły, firmy i instytucje, które chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia rekreacyjne.

Galeria zdjęć